Een bron van inspiratie voor de landschapsarchitecten

15 augustus '23

Landschapsarchitect Patrycja Bukarowicz en stedenbouwkundig ontwerper Tim Wolvers van Atelier LOOSvanVLIET, maakten het ontwerp van de ruimte rondom de drie helden. Een prachtige opgave vinden ze beiden.

Omtoveren tot rijk landschap

“We kennen Ede en de ontwikkellocatie goed. De directe omgeving en cultuurhistorie van deze plek bieden volop aanleiding om dit schrale grasland, dat weinig bijdraagt aan de natuur, om te toveren tot rijk landschap waar mens en dier het jaar rond genieten van kleur, voeding en fijne plekken om te verblijven.” 

Tim en Patrycja lieten zich inspireren door de natuur in de directe omgeving en de geschiedenis van de plek. Aan de hand van meerdere thema’s is het ontwerp uitgewerkt. Samen lichten ze toe welke thema’s dit betreft en wat je daarvan terugziet als je hier straks woont of rondloopt.

image alt

Passend bij de plek

“Vanuit duurzaamheidsoogpunt kiezen we zoveel mogelijk voor inheemse plantensoorten. Vroeger was dit heidegebied, dus kleurt het hart van de binnentuin straks prachtig paars en op de plek van het parkeren, tegen de Parklaan aan, wordt een volledig nieuwe boszoom aangeplant. Zo maken we met De Helden van de Heide weer verbinding met het bosgebied in de omgeving. Door een grote diversiteit van planten, bloemen en struiken te kiezen genieten bewoners alle seizoenen van een kleurrijk geheel én vinden dieren hier 365 dagen per jaar voedsel.”

image alt

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

“De meest zichtbare vorm van natuurinclusief bouwen zijn misschien wel de bijenhotels in de binnentuin. Minstens zo belangrijk is de manier waarop grenzen tussen architectuur en natuur vervaagd zijn. De gebouwen verrijzen als het ware uit het landschap door tot aan de gevels beplanting aan te brengen. Maar we gaan nog een stap verder. Zo wordt op het groene daklandschap van de garage water verzameld. Op de balkons zijn plantenbakken geïntegreerd en zoals de ecoloog vertelde zijn er bijenstenen en nestplaatsen verwerkt in het ontwerp van de gebouwen. Op deze manier zijn natuur en bebouwing met elkaar verweven.”

Gezond

“Fysieke en sociale gezondheid is een belangrijk thema voor dit deelgebied. Dus bedachten we een ‘gezond rondje’ om het plan. Langs een route van 400 meter vind je speeltoestellen en sporttoestellen. Wij hebben eerder zo’n route door een nieuwe wijk gemaakt en we weten dat hier veel gebruik van wordt gemaakt. Heerlijk toch als je kunt sporten zo dicht bij je huis. Misschien wel samen met buren. Die ruimte voor spontane ontmoeting komt op meer plekken terug. In het paviljoen, de groene binnentuin en de gezamenlijke werkplekken kun je, als je er zin in hebt, met buren samenzijn.”

image alt

Toekomstmuziek

Atelier LOOSvanVLIET was ook betrokken bij het ontwerp van Kerckebosch in Zeist. Zo’n soort beeld hopen Patrycja en Tim straks ook aan te treffen hier aan de rand van de Veluwe. “Een woonbuurt waar huizen en auto’s te gast zijn in de natuur en waar mensen zichtbaar gelukkig en ontspannen wonen. Bij ons ontwerp hebben we heel zorgvuldig gezocht naar plantensoorten die gemakkelijk zijn in het onderhoud, zodat De Helden van De Heide haar kwaliteit behoudt en alleen maar mooier wordt.”

  Contact opnemen
  Helden van de Heide door de ogen van de architecten